מחלקת השירות של ר.סי.מ. בע"מ עומדת לשרותכם

התקנות, תחזוקה, ותיקונים לציוד אלקטרוני


ומיקרוגלים RF ציוד
      Solid State מגברי שפורפרת
      DC מקלטים ומשדרים, מעוררים, ממירי תדר, מערכות
      סינטסייזרים
      אנטנות וגלבו

ציוד ספרתי
      מחשבים, צגים, בקרים ממוחשבים
      מדפסות תרמיות ומדפסות אחרות
      מקלטי שמע וחוזי
      מקרני תצוגה וחוזי

ציוד מדידה
      מכשירים למדידת איכות חשמל
      מכשירי מדידה אנלוגיים וסיפרתים

ציוד לייזר
      חיתוך וכיתוב בלייזר

ציוד אלקטרומכני
      מסובבים וכני איכון
      X-Y תווינים, מערכות
666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666666666666666666
שלושים שנות ניסיון במתן שירות למפעלים ולמערכת הביטחון